VERKSAMHET

Tolvans förskola bildades 1989 i Nockeby och startade verksamheten året därpå. Tolvan är idag uppdelad på tre avdelningar - Jollen (1-2 år), (Ekan 3-4 år) och Skutan (4-6 år) - med totalt max 40 barn och 9 pedagoger. Vår höga personaltäthet ger utrymme för individuell anpassning till varje barn där alla barn blir sedda och bekräftade. För oss är barngruppens sammansättning och kamratskap viktiga grundstenar för att skapa en harmonisk miljö. 

 

Vi har också förmånen att ha många olika nationaliteter bland barnen på vår förskola, bl a danska, franska och ryska! Fler i personalen är två- eller trespråkiga, och talar bl.a engelska och franska med barnen. 

 

Läs gärna mer om vårt fina omdöme i Stockholms Stads enkätundersökning här.

 

 

INRIKTNING OCH MÅL

Likabehandling genomsyrar vårt dagliga arbete. Vi arbetar för en god värdegrund där alla barn är lika viktiga och fyller en del av vår förskola. Detta är inte åldersrelaterat utan alla bidrar till ett gott arbetsklimat.

 

Vi arbetar med språk i olika uttrycksformer; Skapande, Sagor, Dans och Musik, mm. Dessa uttrycksformer stärker barnens individuella språkutveckling och stärker banden till de som har annat modersmål än svenska.

LPFÖ98; Språk och lärande hänger ihop oupplösligt liksom språk och identitetsutveckling.

OMGIVNING OCH MILJÖ

 

Vi startar alla våra dagar med uteöppning på vår härliga gård och är ute i friska luften året runt i alla väder. Vi arbetar med projekt där olika uttrycksformer används. Detta är inte knutet till någon specifik plats utan genomsyrar barnens vardag. Vi pedagoger är medforskande tillsammans med barnen vilket gör att ute och inne versamhet vävs samman på ett inspirerande sätt.

 

Eftersom vi har stranden, skogen, och pulkabacken runt hörnet är det lätt att stimulera upptäckarglädje och kreativitet. Båtar och fåglar hör till vardagsmiljön och något barnen pratar om och följer utmed årstiderna. Och om sommaren tycker dom så klart att det är härligt med ett dopp i Mälaren. I skogen får barnen nyfiket upptäcka och värna om naturen och träna grov- och finmotorik. 

 

Våra lokaler är ljusa och har stora fönster med sjöutsikt som suddar ut gränsen mellan ute och inne - i ateljén kan barnen därför skapa och utforska olika material med naturen som inspiration.

 

Tolvans Förskola

 

Grönviksvägen 111

167 76 Bromma 

08 - 80 88 21

e-post: kikki.cewers@tolvansforskola.se

© 2015 Tolvans Förskola