BARNGRUPPER

Tolvan är idag uppdelad på tre avdelningar som alla blivit döpta efter vår inspirerande omgivning:

Jollen (1-2 år), (Ekan 3-4 år) och Skutan (4-6 år) – med totalt max 40 barn och 9 pedagoger.

JOLLEN
För barn i åldern 1-2 år

 

På Jollen finns det plats för maximalt 8 barn och här jobbar Annika Kock och Tanzila Mir

 

Vi arbetar för att de yngsta barnen skall ha en lugn och trygg start när de börjar på förskolan för första gången. Vi jobbar med att skapa spännande mötesplatser där de allra yngsta får möta sina kompisar kring material som lockar till lärande och undersökande. Allt material finns framme i barnens höjd, så att barnen är delaktiga i sitt ”kunna själv”, i sin egen miljö i förskolan.

 

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och aktiviteter och fördjupar oss i projekt och aktiviteter med barnen som vi med hjälp av observationer har sett att de är intresserade av. Vi är mycket ute på gården och i närområdet där de yngre barnens motoriska förmågor stärks - vi klättrar, springer i backar och rullar runt och rör på oss på olika sätt. Vi utmanar barnen i dans och rörelse som är ett av deras stora intressen.

EKAN
För barn i åldern 3-4 år

 

På Ekan finns det plats för maximalt 14 barn och här jobbar Anneli Burell, Linn Fernström (Föräldraledig) och Susanne Fogelmarck. Anna Wilgodt är vikarie för Linn.

 

På Ekan arbetar vi vidare med barnens lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i alla förekommande situationer i förskolans vardag. Varje termin har vi ett övergripande tema och  vi fångar upp barnens intressen coh gör fördjupningar.

Vi har valt att arbeta i mindre grupper för att bättre kunna se varje barns lärande samt att ge ett större talutrymme till varje barn.

Vi lägger grunden till ett livslångt lärande genom ett lustfyllt och kreativt förhållningssätt.  

SKUTAN
För barn i åldern 4-6 år

På Skutan finns det plats för 18 barn och här jobbar Julia Nordin, Christina Dunér Ejefors och Kerstin Mogren.

 

Det händer mycket spännande i den här åldern med många intressen. Barnen har många egna idéer och teorier som de vill undersöka och prova på. Vi åker ofta på utflykter där vi pedagoger har observerat och lyssnat till barnens behov.

 

Vi är mycket ute i naturen och undersöker hur man värnar om natur och miljö tillsammans med pedagoger och kompisar. Vi har en fast skogsdag för hela gruppen där vi går på spårjakt, bygger kojor av pinnar och bråte från naturen, samarbetar och utmanar oss i motorik och samarbete.

 

Barnen jobbar mycket med empati och kamratskap. Varje vecka utser vi veckans kompis och alla får säga något positivt om den aktuella kompisen.

Barnen förbereds inför skolgången genom att öka sin självständighet, göra längre utflykter, arbeta med matematik och språklek, samt organiserade lekar och spel.

Tolvans Förskola

 

Grönviksvägen 111

167 76 Bromma 

08 - 80 88 21

e-post: kikki.cewers@tolvansforskola.se

© 2015 Tolvans Förskola